Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2020

Att låsa upp mobiltelefonen med sitt ansikte eller finger är den drivande kraften bakom utvecklingen av biometrisk teknik menar Christian Fredriksson, VD på Fingerprints.

I detta samarbetsavsnitt pratar med Christian om den senaste tekniken som faktiskt både är säkrare och mer användarvänlig, vilket är ovanligt i säkerhetssammanhang där man oftast får väga säkerhet mot användarvänlighet.

Vi djupdyker kring allt från nya kortbetalningar till läkare i Sydkorea.

Mer i ämnet kan du läsa här:
https://www.itsakerhetspodden.se/biometrisk-teknik-pa-framfart/