Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2021

Vi har redan tidigare tittat på GDPR och Schrems II ett antal gånger, men denna gång handlar det om konsekvenserna av det hela. Per Gustavsson på Göteborgs Stad berättar i denna intervju om vilka effekter allt detta får i verkligheten, när man drabbas av att tveksamheter med om det går att lita på molnet och tjänsterna där.

Show notes finns här:
https://www.itsakerhetspodden.se/118-praktiska-rad-efter-schrems-ii/