Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 11, 2021

April 2020 diskuterade de nya it-säkerhetshoten som dök upp i svallvågorna efter Covid19. Så här ett år senare tittar vi på hur de egentligen gick med en av de värsta farhågorna: videokonferenserna som folk satt med hemma. Vi funderar på varför vissa sårbarheter visat sig svåra att fixa, hur Zoom snabbt var tvungen att ta sig samma och om videokonferenserna har någon framtid efter Covid19. Och är standardisering av videotjänster något vi kan vänta oss nu?

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/119-hur-sakra-ar-vara-videotjanster/