Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 6, 2021

"Det är någon annans problem" eller "Lösenordet? Jag har det på mailen..." är två av vanliga citat Erik har hört i sitt säkerhetsarbete. Uttrycken ligger ofta som grund för vanliga säkerhetsproblem. Men Varför blir det så? Och hur ska man täppa till dem?

I detta avsnitt av IT-säkerhetspodden går Mattias Jadesköld och Erik Zalitis igenom just olika uttryck som ligger till grund för vanliga säkerhetsproblem. 

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/127-citaten-som-avslojar-sakerheten/