Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 20, 2021

Mattias och Erik berättar historien om det ökända nätverket Trickbot och den något oväntade ledargestalten Alla Witte. 

Witte är en 55-årig kvinna som brinner för teknik och med sin matematikbakgrund är hon väldigt skicklig på att utveckla mjukvara. Synd bara att den mjukvara hon programmerar fick tusentals offer som sammanlagt förlorade hundratals miljoner dollar.

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/128-trickbots-moder/