Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2021

Anonymitet kanske är påväg bort. Vem vet? Det verkar som folk trots påhittade namn, anonymiserings-VPN och TOR-browsers ändå avslöjas. Och det står snabbt klart att det inte alltid är tekniken som är det som felar. Vi pratar också om Apple child safety, EUs Chatcontrol 2.0 och varför nyckeln är tillit och varför du måste vara informerad när du slår på skydden.

Show notes:
https://www.itsakerhetspodden.se/132-sd-toppen-som-trodde-han-var-anonym/