Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 7, 2021

Begreppet Metaverse myntades för första gången 1992 i Neil Stephensons science fiction roman ”Snow crash”.

Nu, sisådär 30 år senare, är Metaverse hetare är någonsin. Hundratals miljoner spelare i t.ex. Roblox och Zepeto och vem har inte missat att Facebook nyligen bytt namn till Meta platform?

Vad är hela grejen egentligen? Finns det några säkerhetsaspekter att fundera på eller kan det vara för sent? Risken finns att Metaverse kommer med buller och bång och rubbar vår existens och världsekonomi och ... ja, eller?

Show notes:

https://www.itsakerhetspodden.se/142-metaverse-och-sakerhet/