Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 21, 2021

Att upphandla IT-säkerhet är någonting väldigt komplext. Förutom det tekniska och juridiska så är det viktigt att känna till vilken förmåga organisationen har kring det upphandlade systemet. Dessutom ska man ha trender i åtanke och förstå var branschen är på väg in de kommande 3-4 åren.

Så därför tar många hjälp för att få detta gjort ordentligt. I detta avsnitt pratar vi med några som verkligen kan det här med upphandling och IT-säkerhet - Thomas Sevilä och Per Rapp arbetar till vardags som upphandlingskonsulter på Ecenea.

Detta avsnitt är i samarbete med Ecenea.

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/144-att-upphandla-it-sakerhet/