Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2021

För tredje gången i IT-säkerhetspodden bjuds framtidsforskaren Anders Sandberg i för att fundera kring framtidsteknik och moralen kring dessa.

Anders Sandberg forskar vid Oxford och Institutet för framtidsstudier med saker som kognitions-förbättring, framtida tekniker för storskaliga hjärnsimuleringar, globala katastrofrisker och säkerhet i artificiell intelligens.

Erik Zalitis funderar tillsammans med sin mångårige vän kring techbolagens ansvar och etik, cyberprepping, virtuella världar och cyberpunk.  Detta avsnitt är ett samarbete med Nordlo AB.

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/145-framtidens-moraliska-dilemman/