Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2019

Vi börjar från början och berättar hur kryptering fungerade på Caesars tid, vidare till Enigma för att sedan resonera kring dagens kryptering. Men är kryptering alltid bra?