Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 10, 2019

I veckans avsnitt intervjuar vi personen bakom IT-säkerheten. Det är säkerhetsspecialisten och författaren Åsa Schwarz som satts sig bakom mikrofonen.

Samtalet börjar med hennes bakgrund och slutar med hennes tankar om kommande boken och de säkerhetshot vi kan komma att stå inför.