Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 17, 2019

I veckans avsnitt pratar vi om hur synen på lösenord förändrats. Om varför "sommarochvinter2016" är bättre än "Xrd43!er" till exempel. Om NIST. Om framtiden och biologiska lösenord och MFA.

Och om att just lösenordet är på väg att dö.