Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2022

Säkerhet står ofta emot enkelhet i att använda systemen och då blir folk kreativa med dataläckage som följd. Det finns många tjänster för den som vill dela filer med varandra. Vi pratar om Pastebin, Dropbox och Mega. Den sistnämnda har haft ett antal problem med sin säkerhet.

Och sen har vi Github, som haft dataläckage flera gånger. Alla repositories där är inte publika, men även de blir röjda. Vi diskuterar också GDPR och Max Schrems. Det blir en utvikning till huvudämnet, vilket är vanligt för oss på IT-säkerhetspodden.

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/188-det-frivilliga-datalackaget/