Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 4, 2022

Vi har pratat om att SMS-meddelanden är den svagaste mekanismen för multifaktorautensering. Men här går vi på djupet med exakt varför SMS fungerar som det gör och varför det inte gå att lita på. Resan tar oss till 80-talets teknikingengörer och hela vägen fram tills moderna teknologier får SMS att se gammalt ut. Men SMS är idag extremt populärt bland .. alla. Och det visar finns inga tecken på att det kommer ersättas med bättre metoder i framtiden.

Show notes:
https://www.itsakerhetspodden.se/189-sms-hur-sakert-ar-det-egentligen/