Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2019

Erik och Mattias har identifierat fyra stora händelser som påverkar datorn och i synnerhet säkerheten kring den.

Vem minns inte Commandore 64? Men vem har reflekterat över säkerheten kring detta enanvändarsystem.

Stundtals glider vi ifrån ämnet och pratar till exempel BBS och Alfons Åberg.