Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2023

AI pratar alla om just nu. Men framtiden glöms bort, vilket vi tycker är synd. Så vi har med oss Anders Sandberg som forskar om framtida samhällsrisker bland mycket annat. Han skräder inte orden när han talar om ChatGPT. Sen tar han oss med i en möjlig framtid... Kort sagt hur ser världen runt 2030? Däremellan pratar vi om vilka jobb som är i riskzonen och jämför hur man sett på risken att jobb försvinner förr i tiden. Det finns mycket att lära.