Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 30, 2018

I andra avsnittet fastnar vi initialt kring aktuella händelser där uppkopplade enheter står i centrum. Kan tusentals brödrostar ingå i en Botnet-attack? 

Huvudämnet belyser sociala medier, vikten av källkritik och hur det hänger ihop med dagens modeord fake news och filterbubblan.


Nov 25, 2018

IT-säkerhetspoddens pilotavsnitt pratar vi om virus, eller datavirus, och vad som är drivkrafterna bakom skapandet av skadlig kod. 

Det här är första avsnittet av IT-säkerhetspodden och vi tar upp aktuella ämnen men har ofta ett ämne per avsnitt som vi försöker avhandla på djupet.