Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 30, 2018

Erik och Mattias summerar "mellanåret" 2018 som det kan beskrivas ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Max Tegmarks sommarprat, AI, GDPR och fortsatt arbete från flitiga ransomware-hackare.

Vi blickar även framåt mot de trender som kommer under 2019.


Dec 15, 2018

I oktober 2016 försökte en grupp attackera större delen av internet med bland annat uppkopplade barnvakter. Hur det gick till och om de lyckades reder vi ut i fjärde avsnittet.

Verktyget fick namnet Mirai och var ett enormt botnet som ingick i en DDoS attack.

 


Dec 15, 2018

Vi intervjuar Sveriges främsta IT-säkerhetsexpert Anne-Marie Eklund Löwinder och pratar om "de sju nycklarna till internet".

Finns det nycklar till internet och vad skulle hända om hon inte åkte två gånger till USA tillsammans med sina kollegor och uppdaterade nycklarna till DNSSEC?


Dec 3, 2018

Varför är epost lika osäkert som vykort? Kan vem som helst stå som avsändare till vem som helst? Ja! Men det finns lösningar. I tredje avsnittet pratar vi om DMARC, DKIM, SPF och Anti-Spoofing.