Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2019

Vi pratar AI med Anders, vår framtidsforskare.

Hur långt har vi kommit med AI egentligen? Är Google DeepMind smartare än Mattias 2-åriga son och när företag pratar om AI - är det smart då eller ett marknadsföringstrick?

Och varför har vi inte fått butlerrobotarna som man "utlovade" på 50-talet?


Jan 20, 2019

Anders Sandberg, hjärnforskare vid Oxford University, är med i studion och pratar om informationssäkerhet.

Vi resonerar kring hemlig information och hur otroligt svårt det är att behålla hemligheter idag och ännu svårare i framtiden. 


Jan 13, 2019

På 90-talet byggde man nätverk genom att skydda sina system bakom DMZ och lät sitt interna nätverk vara oskyddat. Idag vet man bättre - inget nätverk är säkert!

Dessutom är attackerna mer sofistikerade och nyttjar bara inte portar utan svagheter i applikationer.

Så hur gör man då? Zero Trust Networks är...


Jan 6, 2019

"Det värsta är inte att få dåliga kommentarer. Det värsta är att inte få någon alls." säger en pojke till Karin Nygårds.

Vi kliver utanför det tekniska IT-säkerhetsspåret och pratar med Karin Nygårds, ordförande på Surfa Lugnt, gällande säkerhet för barn och ungdomar nu när det finns två världar...