Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 24, 2019

Wikileaks relation till Sverige var till en början god där Julian Assange hyllade vår offentlighetsprincip och dessutom ställde Wikileaks servrar i en serverhall utanför Stockholm.

Men relationerna förändrades tvärt.

Vi tar naturligtvis även upp den aktuella 1177-läckan.


Feb 17, 2019

Teknik i all ära men utan den mänskligt samarbete så blir det ganska värdelöst i arbetet mot säkerhetshoten. I veckans avsnitt djupdyker vi vidare tillsammans med Marcus i ämnet om teamet mot cyberkriget - SOC och CSIRT.


Feb 10, 2019

Vi är på IBMs kontor och pratar med Marcus om hur han, och hans team, arbetar för att upptäcka hot och intrång med hjälp av kognitiva system som analyserar smarta intrång.

 


Feb 3, 2019

Sommaren 2017 spreds den sofistikerade skadliga koden Petaya som en löpeld runt om i världen. Göteborgs hamn blev hårt drabbad.

I veckans avsnitt djupdyker vi i händelsen och vi börjar med att förstå oss på Göteborgs hamns betydelse för regionen.