Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2019

Erik och Mattias har identifierat fyra stora händelser som påverkar datorn och i synnerhet säkerheten kring den.

Vem minns inte Commandore 64? Men vem har reflekterat över säkerheten kring detta enanvändarsystem.

Stundtals glider vi ifrån ämnet och pratar till exempel BBS och Alfons Åberg.


Mar 24, 2019

Vi pratar med mångsysslaren och inspiratören Karl Emil Nikka, hur han kom in på IT-säkerhet och varför han vill att hela Sveriges befolkning ska ”bli säker".

Vidare resonerar vi kring den kunskapsskuld som svenskarna har gällande säkerhet.


Mar 17, 2019

I veckans avsnitt pratar vi om hur synen på lösenord förändrats. Om varför "sommarochvinter2016" är bättre än "Xrd43!er" till exempel. Om NIST. Om framtiden och biologiska lösenord och MFA.

Och om att just lösenordet är på väg att dö.


Mar 10, 2019

I veckans avsnitt intervjuar vi personen bakom IT-säkerheten. Det är säkerhetsspecialisten och författaren Åsa Schwarz som satts sig bakom mikrofonen.

Samtalet börjar med hennes bakgrund och slutar med hennes tankar om kommande boken och de säkerhetshot vi kan komma att stå inför.


Mar 3, 2019

Vi börjar från början och berättar hur kryptering fungerade på Caesars tid, vidare till Enigma för att sedan resonera kring dagens kryptering. Men är kryptering alltid bra?