Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2019

Skandalen som benämns som "Facebook-Cambridge Analytica data scandal" bevisar att påverkan från sociala media blir allt mer kraftfull.

Analysföretaget med sin metod som beskrivs som psykografisk sägs ha påverkat Brexit och Amerikanska valen 2016.

I detta avsnitt går vi igenom skandalen, personerna bakom,...


Oct 20, 2019

På HP.com står det "världens mest säkra och hanterbara dator". Om detta och andra saker pratar IT-säkerhetspodden med HPs VD Stefan Bergdahl. 

Avsnittet handlar om säkerhet kring klienter, skrivare och 3D-skrivare och intressanta tankar kring molnet ur ett miljöperspektiv. 

Paketet HP Sure finns beskrivet här:


Oct 13, 2019

Denna gång är Mattias och Erik ensamma i studion och en ny typ av attack står på avsnittets agenda. Cross Site Scripting (XSS). Kanske inte lika vanligt som SQLi men ändå värt att djupdyka i.

Avsnittet avhandlar de olika typerna - Persistant och Reflected samt en lista med åtgärder som stoppar en attack, som...


Oct 10, 2019

Riskhantering, eller Risk management står på agendan i dags specialavsnitt med Kent och Martin från SIG Security.

Vi pratar om kvalitativ och kvantitativ riskanalys och skillnaden mellan dem. Och de fallgropar som finns i de olika metoderna.

Och "Monte Carlo simulation" och vad det innebär.

I avsnittet nämner...


Oct 6, 2019

I avsnittet tar vi ett snack med David Jacoby som är forskningschef på Kaspersky, talare och mannen bakom Lisbeth Salander (i alla fall rådgivare så hennes hackande i boken blir trovärdigt).

Vi pratar om det roliga mötet med David Lagercrantz men framför allt vad som är drivkraften bakom Jacobys kunnande...