Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 22, 2023

Enligt en färsk rapport är Sverige sämst i Norden på cybersäkerhet. Vad betyder det? Mattias Jadesköld och Erik Zalitis reder ut.

Och för att förstå rapporten, och Sverige i synnerhet, behöver några andra infallsvinklar belysas. Det första är kompetensbristen och den tredje intresset.

Har vi verkligen kompetensbrist inom Cybersäkerhet? Och hur får man upp intresset i sin organisation? Och om man har en teknisk roll men behöver den där lilla "säkerhetsknuffen", ja då har Mattias och Erik lite olika idéer.