Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 12, 2023

Microsoft 365 Copilot är ett AI-baserat verktyg kopplat till Microsoft 365. Givetvis baserat på generativ AI och givetvis analyserar den allt arbete du gör. Det har testats hos hundratals kunder men förväntas komma första halvåret 2024 till Sverige.

 

Vad finns för risker? Hur ska ditt företag förbereda dig?

Den största risken är kanske inte att all information analyseras av Microsoft, OpenAI och Google utan något annat. 

 

Mattias Jadesköld och Erik Zalitis reder ut vad Copilot är för något, hur ditt företag ska förbereda dig och vilka säkerhetsaspekter man behöver ta.