Preview Mode Links will not work in preview mode

May 26, 2019

Vi träffar Karin Nygårds igen och pratar om hennes senaste projekt - Hackers. Hackers är youtubekanal för barn som handlar om IT-säkerhet där barn tävlar mot varandra i olika grenar. Bland annat berättar Karin att de får leta virus i en trojanhäst.

Vi pratar även om hur det är att lära sig Youtube, om att tjata på sina tittare att "subscriba" filmerna och en hel del annat.