Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 25, 2019

Att hålla något hemligt borde ju anses vara säkert. Eller? I dagens avsnitt djupdyker vi i begreppet Security by obscurity och varför just hemligheter, och att hitta på egenheter, kan vara riktigt dålig säkerhet.

Bygga säkerhet är ett svårt uppdrag. Man kan antingen göra en lösning som står emot hackare eller skapa något som man tycker är säkert eftersom ingen vet hur det faktiskt fungerar. Resultatet av det sistnämnda och konsekvenserna av det är dagens samtalsämne.

Dessutom minns Erik och Mattias gamla Nintendo, funderar på hur man gömmer en kamera som turist eller helt om man kan dölja ett olåst skåp bland 10 000 låsta.

Vi pratar om Owasp säkerhetsrekommendation i avsnittet och här är länken: https://www.owasp.org/index.php/Security_by_Design_Principles