Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2019

I avsnittet tar vi ett snack med David Jacoby som är forskningschef på Kaspersky, talare och mannen bakom Lisbeth Salander (i alla fall rådgivare så hennes hackande i boken blir trovärdigt).

Vi pratar om det roliga mötet med David Lagercrantz men framför allt vad som är drivkraften bakom Jacobys kunnande inom IT-säkerhet. Dessutom vikten att tjata och tjata och tankarna kring psykologin bakom datorn.

Och hur gick det egentligen till när han hackade sitt egna, uppkopplade hem?