Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2020

Penetrationstester är kraftfulla metoder för att hitta säkerhetsproblem med IT-miljöer, men det finns mycket att tänka på - både för testare och de som beställer dem.

I detta avsnitt har Mattias och Erik har samlat ihop nio av de vanligaste felen som begås när man försöker utföra dem och hur man undviker dem.

Klicka på länken nedan ifall du vill läsa om avsnittet eller inte riktigt hängde med i till exempel Eriks rekommendationer för bra rapport.
https://www.itsakerhetspodden.se/show-notes-for-72-nio-fel