Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2020

Är historien om Israels hackade radiokommunikation sann eller propaganda från Hizbollah?

Oavsett är historien spännande och därför tar vi upp hur det hela gick till  i dagens avsnitt av IT-säkerhetspodden.

Hur lyckades man göra avlyssningen möjlig och om det är rimligt att anta att historien är verklig. Diskussionen landar till sist i frågan om den mänskliga faktorns inverkan på säkerheten.

Show notes:
https://www.itsakerhetspodden.se/show-notes-for-73-nar-hizbollah-knackte-israels-radio/