Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 27, 2020

I det andra av tre avsnitt om loggning går vi in på fem omutliga krav för att bygga en säker loggstruktur. Dessa krav är grunden för att överhuvudtaget kunna få någon form av säkerhet för en sådan lösning. Erik Zalitis förklarar också vilket som är det magiska ordet för att få allting du någonsin önskar.

Detta avsnitt finns som video med presentation här:
https://www.youtube.com/watch?v=yy2M7Z06Sd8