Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 20, 2020

Från och med idag presenterar vi en miniserie på tre delar här på vår podd.
 
Detta är den första delen där vi diskuterar problemet med loggning och bristen säkerhet med processen. Vi tittar schematiskt på larm, spårning och lagring och tar upp varför man måste ha en fungerande plan för att kunna vara säker.
 
Avsnittet finns även som videoklipp på YouTube:
https://youtu.be/yRnE0lXM7S4