Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 12, 2020

I detta specialavsnitt intervjuar vi tillsammans med Kent från SIG Security IT-ansvarig Jesper Särnholm från Addtech.

Det började med ett tidigt samtal till Jesper om att mailsystemet hade slutat fungera. Och snart stod det klart att det inte var ett helt vanligt systemfel utan en organiserad och riktad attack.

Lyssna på Jesper som tar oss igenom händelseförloppet och avslutar med några viktiga lärdomar.