Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 10, 2019

Riskhantering, eller Risk management står på agendan i dags specialavsnitt med Kent och Martin från SIG Security.

Vi pratar om kvalitativ och kvantitativ riskanalys och skillnaden mellan dem. Och de fallgropar som finns i de olika metoderna.

Och "Monte Carlo simulation" och vad det innebär.

I avsnittet nämner vi ett excelark som är till hjälp vid en kvantitativ riskanalys. Det finns att ladda ner här:

https://www.howtomeasureanything.com/cybersecurity/