Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 28, 2022

Sårbarheter som upptäcks före tillverkaren kallas för zero-day exploits. Goda medborgare rapporterar sårbarheten till företaget i fråga medan elakartade typer nyttjar det i en attack. Men det finns faktiskt en gråzon också.

 

Och det är just denna typ av gråzon som Mattias Jadesköld och Erik Zalitis tar sig...