Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2022

Hur integreras säkerhet i en utvecklingscykel? Detta disktuerar IT-säkerhetspodden med tretton37s tekniske chef Martin Mazur. Martin menar att egentligen är det enkelt. Få med säkerhetsfolket i utvecklingen genom att tillhöra samma organisation. DevSecOps. Men, det är en utmanande resa där man måste ta hänsyn...


Oct 23, 2022

I den tredje delen av Erik och Mattias miniserie kring etik och moral på internet tar sig duon en närmare titt på pliktetiken.

IT-säkerhetspodden kommer till den slutsatsen att är man en strikt pliktetiker, oavsett gren, så kan det bli lite tokigt. Man märker det tydligt när etikern ställs mot ett antal...


Oct 16, 2022

Mikael Westerlund figurerar frekvent i media i egenskap av IT-expert där han t.ex. varnar för nya cyberattacker. Mikael har även sagt att "Svenska bolag måste tänka om kring säkerhet - svenskarna är för naiva". Då blev IT-säkerhetspoddens Mattias och Erik nyfikna!

 

I veckans avsnitt sätter Mattias...


Oct 2, 2022

I dagens avsnitt av IT-säkerhetspodden har Magttias och Erik bjudit in Magnus Rusk till studion. Magnus arbetar på PhenixID som är ett företag som hanterar identiteter och säker autentisering på nätet.

 

Ibland är det så att IT-säkerhetsbranschen tittar lite väl långt fram och stort kring olika hot och...