Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 25, 2022

I IT-säkerhetspoddens andra avsnitt om etik på internet utforskar Mattias Jadesköld och Erik Zalitis konsekvensetiken.

Som idé är konsekvensetiken enkel. Goda konsekvenser är en effekt av goda handlingar och tvärtom. Men när man tar denna gamla filosofi och sätter i ett sammanhang med modern...


Sep 18, 2022

I veckans avsnitt av IT-säkerhetspodden finns Torbjörn Andersson med oss för att prata bland annat om motsättningen mellan teknisk innovation och skydd på cyberangrepp.

Torbjörn arbetar på Medius, som är ett av Sveriges största B2B SaaS-företagen som hanterar transaktioner värda 180 miljarder årligen. Han...


Sep 10, 2022

Veckans avsnitt handlar om FBI-operationen ”Bot Roast” och den första personen, Jeanson James Ancheta, att dömas för en botnet-attack. Ransomware är antagligen den största risken inom cyberkriminalitet just nu, men för 20 år sedan var botnet den stora faran. Du kunde när som helst bli ofrivillig ägare av...


Sep 4, 2022

Dygdetik är en av tre grenar inom moralfilosofin som IT-säkerhetspodden tittar närmare på. Hur klarar sig en strikt etiker i ett digitalt samhälle?

 

Mattias Jadesköld och Erik Zalitis har bestämt sig för att prata etik. Och det ska göras i tre delar. Hur står sig en dygdetiker mot scenarion inom...