Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2023

I detta avsnitt av IT-säkerhetspodden undersöker Erik Zalitis och Mattias Jadesköld IPv6. Trots att tekniken funnits i ungefär 20 år och att IPv4 adresserna är slut har det inte riktigt tagit fart på tekniken.

Varför är det så och är det värt att gå över till IPv6 om man är ansvarig för ett nätverk? De...


Aug 20, 2023

Ankit Fadia startade sin karriär i tidig ålder när han kom i kontakt med sin första dator. Redan som 14-åring publicerade han sin första bok inom "hacking". Det tog rejäl fart med utmärkelser, fler bäcker, certifieringar i hans namn och en hel del annat.

Men 2012 när han är 27 år har det totalt vänt....