Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2022

För första gången under 2022 använde Valmyndigheten ett nytt IT-stöd - Valid. Vad är det? Varför behövs det? Och hur systemet arbetats fram? Och hur säkert är det?

I detta avsnitt intervjuas Eric Stenberg som är IT- och informationssäkerhetsexpert på Skattemyndigheten. Han tar IT-säkerhetspodden med på en...


Dec 11, 2022

Tobias vann år 2017 priset ”Årets GRC profil” för sitt kunnande och engagemang inom Governance Risk Compliance. Han är nu aktuell med handboken ”Informationssäkerhetskultur”.

Jan-Olof Andersson "JOA" har med än 40 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och har arbetat med allt ifrån fysiskt skydd...


Dec 4, 2022

Vi har pratat om att SMS-meddelanden är den svagaste mekanismen för multifaktorautensering. Men här går vi på djupet med exakt varför SMS fungerar som det gör och varför det inte gå att lita på. Resan tar oss till 80-talets teknikingengörer och hela vägen fram tills moderna teknologier får SMS att se...