Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2023

I detta avsnitt diskuterar IT-säkerhetspodden OSINT tillsammans med Chris. Chris Robertson som till vardags arbetar som Head of Cyber Security på företaget Secify.

OSINT eller Open Source Intelligence handlar om underrättelsearbete där man samlar in den informationen som finns tillgänglig i alla möjliga olika...