Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2023

Mattias och Erik tar sig ett snack med Lasse Larsson som nyligen tillträdde som VD för säkerhetsföretaget Expisoft. Förutom utmaningarna säkerhetsorganisationer står inför idag har Lasse en tydlig idé om hur en bra säkerhetsorganisation ska bedrivas.

Att få med ledningen kring säkerhetsarbete är något...


Jun 3, 2023

I veckans avsnitt av IT-säkerhetspodden intervjuas två experter inom cybersäkerhet, Janne Haldesten vid Sectyne och dr Oleksandr Adamov vid Nioguard Security Lab. Diskussionen bygger på en FOKUS-kväll som gästerna hade för SIG Security den 26:e april. Invasionen startade i februari 2022, hur har de ryska...