Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 7, 2021

Den femte generationens mobilnät står för dörren och lovar högre hastighet, lägre fördröjning och fler funktioner. Erik och Mattias har mött Mats Mägiste från Telia för att försöka få klarhet i denna nya teknologi från ett IT-säkerhetsperspektiv.

Vad innebär 5G för nät-neutraliteten, tappar Sverige kontrollen över Internet till förmån för utländska aktörer och vad händer med säkerheten när man kan koppla in stora mängder nya enheter mobilt och ge dem ett ultrasnabbt Internet?

Show notes här:
https://www.itsakerhetspodden.se/114-5g-och-it-sakerheten/