Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2019

Vi pratar med mångsysslaren och inspiratören Karl Emil Nikka, hur han kom in på IT-säkerhet och varför han vill att hela Sveriges befolkning ska ”bli säker".

Vidare resonerar vi kring den kunskapsskuld som svenskarna har gällande säkerhet.