Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 13, 2019

Denna gång är Mattias och Erik ensamma i studion och en ny typ av attack står på avsnittets agenda. Cross Site Scripting (XSS). Kanske inte lika vanligt som SQLi men ändå värt att djupdyka i.

Avsnittet avhandlar de olika typerna - Persistant och Reflected samt en lista med åtgärder som stoppar en attack, som faktiskt riktar sig i första hand mot slutanvändaren och dess webbläsare och inte systemet, men som måste lösas på servern.

I vanlig ordning avviker duon från ämnet så sjökaptener på Tinder och scenskräck avhandlas i avsnittet.