Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 27, 2019

Skandalen som benämns som "Facebook-Cambridge Analytica data scandal" bevisar att påverkan från sociala media blir allt mer kraftfull.

Analysföretaget med sin metod som beskrivs som psykografisk sägs ha påverkat Brexit och Amerikanska valen 2016.

I detta avsnitt går vi igenom skandalen, personerna bakom, vilka metoder som användes och våra egna analyser.