Preview Mode Links will not work in preview mode

May 11, 2019

Bara för att du vet att din nya applikation eller nätverket du just satt upp är säkert, betyder det inte att du kan motbevisas på ett brutalt sätt när hackarna tar sig in. Men det finns ett bra sätt att motverka det: Hyr in en etisk hackare som hackar sig in i ditt system och rapporterar hur det gick till.

Vi diskuterar vad etisk hackning är, hur det fungerar och berättar om ett helt riktigt fall där en mycket hårt säkrad webbapplikation togs över och vad man kunde lära sig av det. Dessutom funderar vi på vad som krävs för att en etisk hackare ska gå över till den mörka sidan. Al Capone sa det bäst: - "Alla har sitt pris".